Oferujemy Państwu kompleksowe  usługi związane z:

1)  odzyskaniem nadpłaconego podatku VAT w prywatnym budownictwie mieszkaniowym .
Przygotowujemy wnioski bezwzględu na ilość faktur.  

Cena usługi :

 • za każdą fakturę lub stronę faktury (wielostronicowej) – 3,00 zł
 • za sporządzenie wniosku VZM-1 wraz z załącznikami – 30,00 zł

Lub alternatywnie:

 • cena usługi to 4% wartości odzyskanego podatku VAT


Usługa swoim zakresem obejmuje:

 1. Weryfikację faktur pod względem formalnym.
 2. Selekcję faktur zawierających pozycję uprawniające do zwrotu VAT pod względem maksymalizacji kwoty zwrotu.
 3. Uzupełnienie o indeksy PKWiU – w przypadku ich braku.
 4. Sporządzenie wniosku VZM-1 wraz z załącznikami.
 5. Doradztwo w kontaktach z Urzędami Skarbowymi.
 6. Sprawdzenie decyzji wystawionej przez Urząd Skarbowy ze złożonym wnioskiem.

Państwu pozostaje jedynie złożyć podpis na kompletnym wniosku i dostarczyć go do swojego Urzędu Skarbowego.
Nasi Klienci otrzymują pieniądze z urzędu zawsze szybko i bezproblemowo.

 

2) przygotowaniem wniosków o zwrot VAT z krajów Unii Europejskiej w formie elektronicznej ( VAT-REF tj. VAT Refaund czyli zwrot VAT).

Cena usługi:

 • 5% zwrotu przy zwrotach na podstawie faktur,
 • 15% zwrotu przy zwrotach na podstawie paragonów.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

 1. Przygotowanie wniosku o zwrot VAT-REF wraz z zeskanowanymi dokumentami.
 2. Złożenie wniosku w odpowiednim terminie oraz przesłanie go do właściwego urzędu skarbowego.
 3. Monitorowanie rozpatrywania wniosku, składanie dodatkowych wyjaśnień oraz skanów dokumentów.

W celu złożenia w Państwa imieniu wniosku VAT-REF konieczne jest podpisanie z nami stosownej umowy i pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną.


Zapraszamy do współpracy !