1. Zwrot VAT zapłaconego w państwie członkowskim przez firmę z innego kraju UE określa Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008 roku.

  Zgodnie z nią zwrot VAT może odzyskać :

  a)każda polska firma, która nie ma siedziby ani nie prowadzi działalności gospodarczej w innym państwie,
  b) zarejestrowana w Polsce dla celów podatku VAT i posiadająca siedzibę na terenie naszego kraju,
  c) towary i usługi zakupione za granicą jak i zapłacony za nie podatek VAT muszą być ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  d) wnioskodawca musi dokonywać sprzedaży opodatkowanej w Polsce (lub stosować proporcje w rozliczeniu VAT w Polsce).

   
 2. Wniosek o zwrot VAT jest składany przez podatnika w formie formularza VAT-REF do właściwego zagranicznego Urzędu Skarbowego za pośrednictwem właściwego dla wnioskodawcy polskiego urzędu skarbowego.
   
 3. Formularz VAT-REF składa się do 30 września następującego po roku, w którym wnioskodawca nabył prawo do zwrotu podatku zapłaconego za granicą.
   
 4. Zwrot podatku VAT dotyczy wszystkich zakupów dokonywanych w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Każdy z krajów UE posiada własne regulacje za co zwracamy jest podatek  VAT.

  Najczęściej zwrot VAT dotyczy:

  a) zapłaty za paliwa, opłat drogowych, parkingów,
  b) napraw samochodów, zakupu części zamiennych i akcesoriów samochodowych,
  c) kosztów noclegu,
  d) zakupu sprzętu elektronicznego jako wyposażenia,
  e) kosztów związanych z udziałem w targach, szkoleniach, wystawach itp.
   
 5. Każdy wydatek powinien być udokumentowany fakturą VAT z pełnymi danymi polskiej firmy. W niektórych krajach możliwy jest również zwrot VAT na podstawie posiadanych paragonów.
   
 6. Niezbędne dane do przygotowania wniosku o zwrot VAT to :

  a) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  b) zaświadczenie REGON,
  c) zaświadczenie o nadaniu numeru VAT lub o statusie czynnego płatnika VAT (VAT-5) – nadane przed data pierwszego zakupu za granicą,

   
 7. Wnioskodawca otrzymuje zwrot podatku VAT na swój (firmowy) rachunek bankowy po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu decyzji przez zagraniczny Urząd Skarbowy, który dokonuje przelewu. 
   
 8. Termin zwrotu zagranicznego podatku VAT jest zależny od kraju do którego podatnik wnioskuje o jego zwrot.